Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst

8

April

Zatvoreno

Vrsta poziva: Izravna dodjela
Država: Hrvatska
Datum objave: 26.03.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 26.03.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 29.04.2021.
Fond: Kohezijski fond
Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija
Nadležno tijelo: Ministarstvo unutarnjih poslova
Alokacija: 197.200.000,00 kn

Opće informacije

  • Projektom će se razminirati ukupno 1.709,06 ha šuma i šumskog zemljišta. Time će se osigurati siguran javni pristup područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata ili se sumnja na njihovu prisutnost, čime će se omogućiti održivo upravljanje i zaštita šuma, odnosno nesmetana provedba šest šumskogospodarskih planova, u skladu sa strogim načelima održivog upravljanja šumama, a ostvarit će se i preduvjeti za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. Projektom će se obnoviti 21,80 ha zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste u cilju bolje zaštite šuma i šumskog zemljišta u projektnom području od šumskih požara, što će izravno doprinijeti i boljoj zaštiti bioraznolikosti i iskorištavanja usluga šumskih ekosustava. Površina od 210,65 ha šume i šumskog zemljišta biološki će se obnoviti u cilju sanacije i restauracije ciljnog stanišnog tipa 91L0, Ilirske hrastovo-grabove šume, E.3.1.5 (Epimedio-Carpinetum betuli), unutar područja ekološke mreže Natura 2000.
  • Predmet projekta Karlovac Karst je razminiranje, očuvanje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije i obuhvaća područje od ukupno 1.929,08 ha koje se prostire u tri općine Josipdol, Plaški i Tounj.

Svrha poziva

  • Opći cilj projekta Karlovac Karst je razminiranje, očuvanje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije i obuhvaća područje od ukupno 1.929,08 ha koje se prostire u tri općine, Josipdol, Plaški i Tounj. Projektom će se razminirati 1.709,06 ha šuma i šumskog zemljišta u cilju osiguranja sigurnog javnog pristupa područjima u kojima su prisutni eksplozivni ostaci rata ili se sumnja na njihovu prisutnost. Stvorit će se i uvjeti za održivo upravljanje i zaštitu šuma, odnosno nesmetanu provedbu šest šumskogospodarskih planova, kao i preduvjeti za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. Projektom će se obnoviti 21,80 ha zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste u cilju bolje zaštite šuma i šumskog zemljišta u projektnom području od šumskih požara, što će izravno doprinijeti i boljoj zaštiti bioraznolikosti i iskorištavanja usluga šumskih ekosustava. Površina od 210,65 ha šume i šumskog zemljišta biološki će se obnoviti u cilju sanacije i restauracije ciljnog stanišnog tipa 91L0, Ilirske hrastovo-grabove šume, E.3.1.5 (Epimedio-Carpinetum betuli), unutar područja ekološke mreže Natura 2000.

Prihvatljivi prijavitelji

  • Hrvatske šume d.o.o.

Prihvatljive aktivnosti

  • Aktivnosti prihvatljive u sklopu ovog Poziva su: pripremne aktivnosti, razminiranje šuma i šumskog zemljišta, obnova šumske protupožarne infrastrukture, obnova šuma i šumskog zemljišta, upravljanje projektom, informiranje i vidljivost.
  • Projekt „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst“, provodi se na području Karlovačke županije. Projektno područje obuhvaća šume i šumska zemljišta na području općina Josipdol, Plaški i Tounj.
  • Projektni prijedlog treba biti popunjen i podnesen putem sustava eFondovi (efondovi.mrrfeu.hr), koristeći obrasce koji su sastavni dio Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Dokumentacija mora biti izrađena na hrvatskom jeziku, a ona izdana od strane nadležnih tijela drugih država mora biti prevedena na hrvatski jezik te ovjerena od strane sudskog tumača.

Iznosi sredstava

  • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
    197.200.000,00 Hrk

Krajnji rok prijave:

29.04.2021

Natječaj otvoren:

26.03.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice