Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

11

March

Zatvoreno

Vrsta poziva: Izravna dodjela (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 11.03.2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 11. ožujka 2022. godine od 12:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava: 25. ožujka 2022. godine do 12:00 sati

Fond: Fond solidarnosti Europske unije

Prihvatljivi prijavitelj: Javna tijela (ministarstva i agencije)

Prihvatljivi partner: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina
Vrijednost natječaja: 276.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

 • Predmet Poziva je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja i izrada dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu, te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja kulturne baštine kao mjere zaštite i očuvanja.
 • Mjere zaštite po ovom programu podrazumijevaju kratkoročne mjere, sanacije štete od potresa, sprječavanja nastajanja daljnjih šteta na kulturnom dobru, osiguranja zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra.

SVRHA POZIVA

 • Svrha poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I PRIHVATLJIVI PARTNERI

 • Prihvatljivi prijavitelj je Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije – Sektor za stručne poslove kontrole i praćenja obnove.
 • Prihvatljivi partner je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
 • priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova osiguranja i stabilizacije.

ROK ZA PRIJAVU

 • Poziv se provodi kao izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava koja se primjenjuje na operacije za čiju provedbu postoji samo jedan unaprijed određeni prijavitelj.
 • Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije 14 dana od objave Poziva.

POSTUPAK PRIJAVE

 • Obrazložena informacija o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama TOPFD.
 • Projektni prijedlog se podnosi Fondu za obnovu grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), preporučenom poštom ili predajom u pisarnicu tijela na adresu: Fond za obnovu grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb.

KRAJNI ROK PRIJAVE

25.03.2022

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice