Projekti sektorskih inovacija

7

September

Zatvoreno

Država: Hrvatska
Datum objave:  24.08.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 26.10.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 21.01.2021.
Fond:  Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj
Alokacija:  4.524.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

CILJ POZIVA:

 • Glavni cilj Programa na razini Europske unije je "Ojačano civilno društvo te aktivno građanstvo i osnažene ranjive skupine“.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Plaće radnika temeljem ugovora o radu
 • Naknade za vanjske usluge fizičkih osoba temeljem ugovora o uslugama
 • Troškove volontera na projektu
 • Putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice za osoblje projekta;
 • Trošak nove ili rabljene opreme pod uvjetom da je amortizirana u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima primjenjivima na korisnika financijske podrške i općeprihvaćenim za stavke iste vrste. Upravitelj Fonda može uzeti u obzir jedino dio amortizacije koji odgovara trajanju projekta i stopi stvarne uporabe u svrhu provedbe projekta. U slučaju kada Upravitelj Fonda utvrdi kako je oprema sastavni i nužni dio za provedbu projekta i od ključne važnosti za ostvarivanje ciljeva projekta, cjelokupna kupovna cijena te opreme može biti prihvatljiva;
 • Troškovi potrošne robe i zaliha, pod uvjetom da se mogu utvrditi i pripisati projektu;
 • Troškovi uzrokovani drugim ugovorima koje je dodijelio provoditelj projekta u svrhu provedbe projekta, pod uvjetom da je dodjela u skladu s važećim pravilima javne nabave;
 • Troškovi koji proizlaze izravno iz zahtjeva koje propisuje ugovor o financijskoj podršci projektu (npr. širenje informacija, specifično vrednovanje projekta, revizije, prijevodi,reprodukcija), uključujući troškove bilo kojih financijskih usluga (naročito troškove financijskih zadužnica) i troškovi povezani s adaptacijom, obnovom ili uređenjem prostora ne smiju biti viši od 50% prihvatljivih izravnih troškova projekta.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi povezani s pripremom projektne prijave;
 • Troškovi izgradnje novih objekata, zgrada i drugih građevina;
 • Troškovi kupovine opreme koja nije nužna za provedbu projekta;
 • Naknade za redovan rad javnih službenika i namještenika uključenih u provedbu projekta;
 • Troškovi dugovanja, kamate na dug, naknade za servisiranje duga ili naknade za zakašnjele uplate;
 • Naknade za financijske transakcije ili drugi čisto financijski troškovi, osim troškova povezanih s računima koje zahtijeva Upravitelj Fonda temeljem Ugovora o financijskoj podršci;
 • Troškovi povezani s kupnjom zemljišta ili nekretnina;
 • Pričuve za gubitke ili potencijalne buduće obveze;
 • Gubici na tečaju;
 • PDV za koji se može dobiti povrat;
 • Troškovi koji su pokriveni iz drugih izvora;
 • Globe, kazne i troškovi parnica, osim ako su sastavni i nužni element za postizanje ciljeva projekta;
 • Prekomjerni i nerazumni troškovi;
 • Školarine i stipendije;
 • Dodjela financijskih podrški/pomoći drugim fizičkim ili pravnim osobama;
 • Troškovi podugovaranja, odnosno troškovi pružanja usluga/isporuka roba plaćenih po izdanom računu između partnerskih organizacija.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  4.524.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.131.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.508.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

18.01.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice