KK.08.2.1.03 Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima

31

March

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost
Datum otvaranja natječaja: 31.03.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2018.
Iznosi sredstava €: 5.254.317
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ostalo

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Predmet Poziva:

 • A. Priprema dokumentacije koja je preduvjet za razvoj, prijavu i provedbu projekata iz odobrenih Intervencijskih planova u pet pilot gradova i
 • B. Izgradnja kapaciteta gradova/nositelja Intervencijskih planova za razvoj i provedbu integriranih programa/alata koji imaju za cilj regeneraciju depriviranih područja

Svrha Poziva:

 • održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva
 • Ovaj poziv podijeljen je u dvije grupe, u okviru kojih će se pojedinim projektnim prijedlozima dodjeljivati bespovratna sredstva:
 • Grupa aktivnosti A: Priprema dokumentacije za razvoj, prijavu i provedbu Intervencijskih planova.
 • Grupa aktivnosti B: Izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima koji su definirani kao nositelji projekata u IP-ovima gradova Belog Manastira (uključujući općinu Darda), Benkovca, Knina, Petrinje i Vukovara.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • za projekte iz Intervencijskog plana Grada Belog Manastira: Grad Beli Manastir, Općina Darda;
 • za projekte iz Intervencijskog plana Grada Benkovca: Grad Benkovac, Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac; Zavičajni muzej Benkovac;
 • za projekte iz Intervencijskog plana Grada Knina: Grad Knin;
 • za projekte iz Intervencijskog plana Grada Petrinje: Grad Petrinja, Petrinjska razvojna agencija – PETRA;
 • za projekte iz Intervencijskog plana Grada Vukovara: Grad Vukovar.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Grupe aktivnosti A:

 • priprema tehničke dokumentacije i tehničkih elaborata;
 • izrada studija izvedivosti i analiza troškova i koristi i sl.;
 • izrada dokumentacije za nabavu radova, robe ili usluga i sl.;
 • izrada elaborata i/ili studije utjecaja zahvata na okoliš;
 • razrada investicijskog ciklusa;
 • izrada strateških i planskih dokumenata;
 • ostale usluge i dokumentacija koje se tiču tehničke pripreme projekta iz odobrenog intervencijskog plana;
 • upravljanje projektom/ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava;
 • financijska revizija ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;
 • promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Grupe aktivnosti B:

 • Upravljanje intervencijskim planom;
 • Edukacije i srodne aktivnosti;
 • Savjetodavne usluge u svrhu jačanja kapaciteta prijavitelja i partnera za upravljanje intervencijskim planom;
 • Izrada i uspostava informatičkih platformi za planiranje i upravljanje provedbom intervencijskog plana;
 • Aktivnosti upravljanja ljudskim kapacitetima, uključujući zapošljavanje kod prijavitelja i partnera za potrebe upravljanja intervencijskim planom;
 • Promotivne aktivnosti;
 • Ostale aktivnosti koje se tiču upravljanja ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava;
 • Financijska revizija projekta.

Grupa aktivnosti A:

 • ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Grupe aktivnosti A iznosi 26.657.381,00 HRK;
 • najviši iznos bespovratnih sredstava koji se u okviru ovog Poziva može dodijeliti pojedinom projektu za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru Grupe aktivnosti A iznosi 3.400.000,00 HRK.

Grupa aktivnosti B:

 • ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Grupe aktivnosti B iznosi 12.750.000,00 HRK;
 • najviši iznos bespovratnih sredstava koji se u okviru ovog Poziva može dodijeliti pojedinom projektu za financiranje prihvatljivih izdataka u okviru Grupe aktivnosti B iznosi 2.550.000,00 HRK.

Iznos sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  39.407.381,00Hrk

Krajnji rok prijave

31.12.2018

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice