Preloader Close
Objavljeno

POZIV ZA URBANA PODRUČJA ZA PROVEDBU MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU MEHANIZMA) U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2021. – 2027.

Vrsta poziva: Otvoreni privremeni poziv za podnošenje projektnih prijedloga

Država: Hrvatska

Datum početka zaprimanja prijava: 15.12.2023.godine

Datum završetka zaprimanja prijava: 28.02.2023.godine

Fond: Mehanizam

Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2027. godine

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Prihvatljivi prijavitelji: 22 grada koji su uspostavili urbana područja sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i smjernicama Ministarstva

Vrijednost natječaja: 681,27 milijuna eura

 

OPĆE INFORMACIJE

  • ITU mehanizam je jedan od alata kojim se kroz fondove Europske unije potiče integrirani teritorijalni razvoj. Radi jačanja teritorijalnog pristupa ITU mehanizma iz razdoblja 2014.-2020. proširen je na ukupno 22 grada s urbanim područjem. Temelj za provedbu ITU mehanizma su strategije razvoja urbanih područja odnosno teritorijalne strategije u kojima urbana područja određuju svoje ciljeve i prioritete razvoja te ključne strateške projekte.

PREDMET POZIVA

  • Podrškom ulaganjima u razvoj poduzetništva u urbanim područjima, zelenom, čistom, pametnom i održivom gradskom prometu te Kulturna baština, turizam i zelena infrastruktura planira se potaknuti održivi urbani razvoj 22 grada u Republici Hrvatskoj. To će potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • 4 urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.
  • 10 većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci.
  • 8 manjih urbanih područja koji su sjedišta županija: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.

CILJ POZIVA

  • Cilj poziva je provedba ITU mehanizma na određena urbana područja u Republici Hrvatskoj.
  • Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima .
  • Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima.
  • Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka.

Rok za prijavu

28.02.2023