Poziv za sufinanciranje uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita

21

April

Zatvoreno

Vrsta poziva: Izravna dodjela
Država: Hrvatska
Datum objave: 20.04.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 20.04.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.06.2021.
Fond: Kohezijski fond
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Povezanost i mobilnost
Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i veza
Alokacija: 82.000.000,00 kuna

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

 • Poziv je nastavak aktivnosti prethodnog poziva (KK.07.4.2.03, „Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza“) kojim se želi završiti pokrenuti ciklus modernizacije autobusnih voznih parkova korisnika prethodnog poziva i time koncentracijom ulaganja postići gore opisanu svrhu u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom na raspoloživa sredstva. Ovakvim Pozivom osigurava se da ulaganja u javni prijevoz putnika imaju najveći mogući učinak na korištenje javnog prijevoza, smanjenje korištenja osobnih automobila te veći pozitivan utjecaj na okoliš (u svrhu što većeg doprinosa ostvarenju pokazatelja OPKK).

Svrha poziva

 • Opći cilj Poziva je razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.
 • Specifični cilj Poziva je uvođenje inteligentnih transportnih sustava koji predstavljaju upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog sustava prometa koji će doprinijeti stvaranju učinkovitijeg prometnog sustava u vidu povećanja sigurnosti, produktivnosti, prometne efikasnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja na funkcionalnom prometnom području grada Splita koje osim grada Splita obuhvaća i područje grada Solina.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Grad Split je unaprijed definirani prijavitelj ovog poziva

Prihvatljive aktivnosti

 • Izrada dokumentacije i integracija / implementacija sustava i opreme
 • Obuhvaća nabave izrade projektno tehničke dokumentacije i implementaciju sustava ITS (uključuje radove i nabavu usluga i roba za podsustave Upravljanje prometom – semaforski sustav i adaptivno upravljanje prometom, Video nadzor prometnog sustava, Prioritizacija vozila javnog gradskog prijevoza i žurnih službi, Sustav za praćenje vremenskih uvjeta i stanja okoliša, te sustava za informiranje vozača putem izmjenjivih prometnih znakova na 2 lokacije, uspostava i opremanje Centra za kontrolu i nadzor prometa, te razvoj, izradu i implementaciju mobilne aplikacije za informiranje putnika)
 • Stručni nadzor građenja
 • Obuhvaća aktivnosti stručnog nadzora, projektantskog i geodetskog nadzora, kontrolnih ispitivanja, te koordinatora II (sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) itd.
 • Doprinos projekta horizontalnim politikama
 • Ova aktivnost uključuje usluge, opremu i radove vezane uz osiguravanje doprinosa projekta horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji ili pristupačnosti za osobe s invaliditetom
 • Promidžba i vidljivost
 • Provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje moraju biti provedene u skladu s Uputama za korisnike sredstava – informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. (MRRFEU, lipanj 2015.). – troškovi promidžbe i vidljivosti prihvatljivi su do najviše 3% ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.
 • Upravljanje projektom i administracija
 • troškovi osoblja prijavitelja i partnera na projektu (plaće i ostali rashodi za zaposlene)
 • troškovi vanjskih stručnjaka koji će obavljati poslove upravljanja projektom i administracije
 • troškovi upravljanja projektom i administracija prihvatljivi su do najviše 5% ukupno
 • prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.
 • U slučaju vlastitog upravljanja projektom i administracije prihvatljivi su i neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja zaposlenih kod Prijavitelja i partnera, sukladno članku 68. (1b) Uredbe EU 1303/2013, odnosno izmjene iste (Uredba (EU) br. 2018/1046, čl. 272. stavak 29.), a koji ne ulaze u gore navedeno ograničenje od 5%.

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  82.000.000,00Hrk
 • Minimalni iznos bespovratnih
  50.000.000,00 Hrk
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava
  82.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.06.2021

NATJEČAJ OTVOREN:

20.04.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice