KK.07.4.2.14 Poziv za sufinanciranje povećanja sigurnosti prometa i uklanjanje uskih grla koja sprečavaju razvoj i funkcioniranje sustava gradskog javnog prijevoza Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima

21

May

Zatvoreno

Kod poziva: KK.07.4.2.14
Vrsta poziva: Ograničeni poziv – Otvoren
Država: Hrvatska
Datum objave: 18.5.2018.
Datum prijave: 21.5.2018.
Kraj prijave: 31.12.2018.
Iznos bespovratnih sredstava €: 10.840.108,40
Nadležno tijelo: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Omogućiti bolju povezanost naselja unutar grada Vinkovaca uklanjanjem uskih grla koje sprečavaju razvoj i funkcioniranje sustava gradskog javnog prijevoza te omogućiti lakše i sigurnije obavljanje svakodnevnih poslova (odlaska na posao, u školu, vrtiće, ambulante). Predmet ovog Poziva jest izgradnja nadvožnjaka Duga ulica - Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Jedini mogući Prijavitelj, temeljem provedene analize spremnosti projekata i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) je grad Vinkovci.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • izrada studijske, projektne i dokumentaciju o nabavi
 • izvođenje radova na projektu
 • stručni nadzor radova
 • projektantski nadzor
 • otkup zemljišta
 • revizija sigurnosti cestovnog prometa (temeljem Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture)
 • aktivnosti povezane s horizontalnim politikama
 • promidžba i vidljivost
 • upravljanje projektom.

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  80.000.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

31.12.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice