POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Vrsta poziva: Otvoreni poziv Država: Hrvatska Početak prijava: 31.7.2019. Kraj prijava: 30.08.2019. (14h) Fond: Državni proračun za 2019. godinu i dio prihoda od igara na sreću Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Alokacija: 8.200.000,00 … Continue reading POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU