POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH MLADIMA ZA FINANCIJSKU POTPORU IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU I DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

2

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Početak prijava: 31.7.2019.
Kraj prijava: 30.08.2019. (14h)
Fond: Državni proračun za 2019. godinu i dio prihoda od igara na sreću
Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Alokacija: 8.200.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA

  • Svrha poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Iznosi sredstava

  • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
    8.200.000,00Hrk
  • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
    30.000,00Hrk
  • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
    125.000,00Hrk

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice