Poziv za iskaz interesa za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava tehničke pomoći u okviru REACT EU Tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja FEAD-a

8

February

Zatvoreno

Vrsta poziva: Izravna dodjela
Država:  Hrvatska
Datum objave:  07.02.2022.
Datum početka zaprimanja prijava:  04.02.2022.
Datum završetka zaprimanja prijava:  06.03.2022.
Fond:  Fond europske pomoći za najpotrebitije FEAD
Program: Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.

Nadležno tijelo:  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Prihvatljivi prijavitelji:  Javna tijela (ministrastva i agencije)
Alokacija: 1.550.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆI INFORMACIJE

  • Opći cilj poziva je omogućiti korištenje tehničke pomoći s ciljem neometanog funkcioniranja i jačanja administrativne sposobnosti nadležnih tijela za pripremu, upravljanje, praćenje, administrativnu i tehničku pomoć, reviziju, mjere informiranja, kontrole i evaluacije potrebne za provedbu Operativnog programa u okviru REACT EU za Tijela u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije

SVRHA POZIVA

  • Podrška tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ

  • Tijela u Sustavu, sukladno Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. (NN, broj 6/21)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI za financiranje sredstvima Tehničke pomoći

  • Funkcioniranje i jačanje administrativne sposobnosti različitih nadležnih tijela za provedbu Operativnog programa (OP)
  • Podrška upravljanju i provedbi OP-a
  • Vidljivost, informacijske i komunikacijske aktivnosti
  • Kontrola
  • Evaluacija

PODRUČJE:

  • državna i javna uprava

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

  • 06.03.2022.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice