Poziv za dodjelu sredstava iz programa Poslovni razvoj i Inovacije Hrvatska

26

October

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 30.07.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 30.07.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 15.11.2020.
Fond: Norveškog financijskog mehanizma  za programsko razdoblje 2014. – 2021.
Program: Poslovni razvoj i Inovacije Hrvatska
Alokacija: 144.506.241,84 HRK

CILJ PROGRAMA:

 • povećanje stvaranja vrijednosti i održivi rast u hrvatskom poslovnom sektoru, a sufinancirat će se programi iz područja zelene industrije i plavog rasta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • mala, srednja i velika poduzeća u privatnom sektoru. Nije obavezno imati partnera u projektu, ali projekti partnerstva se potiču i dodatno boduju tijekom ocjenjivanja.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • iz područja Inovativne zelene industrije prihvatljive aktivnosti su:
 • Razvoj, implementacija i ulaganje u inovativne ekološke tehnologije.
 • Razvoj zelenih proizvoda i usluga.
 • Razvoj i primjena “zelenijih proizvodnih procesa”
 • Iz područja Plavi rast prihvatljive aktivnosti su:
 • Razvoj i ulaganja u pomorske supra-strukture
 • Razvoj i ulaganja u obalni i pomorski turizam
 • Razvoj i ulaganja u plavu biotehnologiju
 • Razvoj i ulaganja u rudne resurse morskog dna
 • Razvoj proizvoda i rješenja vezanih uz pomorski transport
 • Razvoj rješenja o plavoj energiji
 • Razvoj inovativnih proizvoda i rješenja u ribarstvu i akvakulturi
 • Razvoj inovativnih rješenja u vezi s morskim otpadom
 • Razvoj inovativnih tehnologija za vodoopskrbu, uključujući desalinizaciju

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Prihvatljivi troškovi projekata su oni koji su stvarno nastali od strane Nositelja projekta ili Projektnog partnera, koji ispunjavaju sljedeće kriterije:
 • nastaju između prvog i posljednjeg datuma prihvatljivosti projekta kako je navedeno u projektu Ugovor;
 • povezani su s predmetom Ugovora o projektu i detaljno su naznačeni proračun projekta;
 • proporcionalni su i potrebni za provedbu projekta;
 • koriste se isključivo u svrhu postizanja cilja projekta i očekivanog (ih) ishoda, na način koji je u skladu s načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i djelotvornosti;
 • nemogu se identificirati i provjeriti, posebno evidentiranjem u računovodstvenim evidencijama predlagača projekta i određuje se prema važećim računovodstvenim standardima i općenito prihvaćeni računovodstveni principi;
 • udovoljavaju zahtjevima primjenjivog poreznog i socijalnog zakonodavstva.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA:

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava unutar natječaja je 144.506.241,84 HRK, od čega će se individualne sheme projekta financirati s 121.766.241,84 HRK, a iznos financiranja za mala i srednja poduzeća (SME) iznosit će 22.740.000,00 HRK.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRTNIH SREDSTAVA:
  144.506.241,84Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  379.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  11.370.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

15.11.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice