POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „PRIPREMA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE U PODRUČJU DIGITALNE TRANSFORMACIJE I ZELENE TRANZICIJE“

4

January

Zatvoreno

Vrsta poziva: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
Država: Hrvatska
Datum objave:  31.12.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava:  do 28. veljače 2022. godine do 16:00 sati
Fond:  Mehanizam za oporavak i otpornost
Program:  Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Nadležno tijelo:  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Prihvatljivi prijavitelji:  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, pravne osobe s javnim ovlastima
Alokacija:  
160.000.000,00 kuna

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

 • Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije” objavljuje se u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
 • Cilj ovoga Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava je pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Za pripremu projekata, ovim Pozivom se prihvatljivim prijaviteljima stavljaju na raspolaganje bespovratna sredstva koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a kojima mogu sufinancirati izradu projektno-tehničke dokumentacije svojih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.
 • Projekti za koje se priprema projektno-tehnička dokumentacija moraju se odnositi na neko od definiranih područja intervencija, poput: IKT rješenja, digitalizacija, e-usluge, IKT infrastruktura za javne usluge, digitalizacija u području zdravstvene skrbi, usluge i aplikacije e-zdravlja, digitalizacija ustanova za obrazovanje i osposobljavanje, digitalizacija gradskog prometa, pametni gradovi, pametna sela, izgradnja novih energetski učinkovitih zgrada, obnova radi povećanja energetske učinkovitosti, mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te sprečavanje i upravljanje rizicima povezanima s klimom, unaprjeđenje kakvoće zraka, zaštita prirode i biološke raznolikosti, očuvanje i obnova ekosustava i povezana zelena infrastruktura, biciklistička infrastruktura itd.

Svrha natječaja

 • Svrha Poziva je pružiti podršku nositeljima projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorili preduvjeti za brzi početak implementacije i/ili fizičke realizacije tih projekata.
 • Projekti pripremljeni bespovratnim sredstvima u okviru ovoga Poziva ne ostvaruju automatizmom pravo i na dodatna bespovratna sredstva za implementaciju i/ili fizičku realizaciju tih projekata, već je to predmet eventualnih zasebnih postupaka dodjele i uvjeta koji se primjenjuju na bespovratna sredstva iz različitih izvora.

Prihvatljivi prijavitelji

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prioritetna područja

 • Digitalna transformacija
 • Zelena tranzicija
 • NPOO

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore

 • 160.000.000,00 kuna
 • 40.000.000,00 kuna rezervirano je za projektne prijedloge s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinskozagorske, Varaždinske te Međimurske županije,
 • 20.000.000,00 kuna rezervirano je za projektne prijedloge s područja Sisačko-moslavačke županije,
 • Preostalih 100.000.000,00 kuna odnosi se na sva ostala područja Republike Hrvatske

Visina potpore

 • do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova za pripremu prihvatljive projektno-tehničke dokumentacije
 • najviši iznos bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog je 2.500.000,00 kuna
 • najniži iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni projektni prijedlog je 400.000,00 kuna

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

28.02.2022

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV, JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice