Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

3

March

Objavljeno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 25.2.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 25.2.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.12.2021.
Fond: Fond solidarnosti Europske unije
Program: Ostalo
Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Alokacija: 9.230.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Cilj poziva

 • Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama na razinu prije potresa. Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba.

Opće informacije

 • Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Prihvatljive aktivnosti

 • Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
 • Hitne mjere sanacije
 • Priprema projektno-tehničke dokumentacije
 • Izvedba radova
 • Nabava opreme koja je stradala u potresu

Prihvatljivi prijavitelji

 • Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20);
 • Javni isporučitelj vodnih usluga, trgovačko društvo, čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave na uslužnom području, odnosno javni isporučitelj vodnih usluga čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o vodnim uslugama („Narodne novine“, br. 66/19).
 • Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status.

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava
  9.230.000,00 kunaHrk

Krajnji rok prijave: 31.12.2021.

31.12.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice