Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Osiguravanje preventivne infrastrukture

10

January

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 05.01.2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 05.01.2022.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.05.2022.
Fond: Fond solidarnosti Europske unije
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Alokacija: 177.909.429,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Sažetak poziva

  • Pozivom će se podupirati provedba osiguravanja preventivne infrastrukture oštećene u potresu 28. i 29. prosinca 2020. na području Sisačko-moslavačke županije. Pod preventivnom infrastrukturom u smislu ovog poziva smatraju se regulacijske i zaštitne vodne građevine definirane Zakonom o vodama (Narodne novine, broj 66/19 i 84/21), koje su građevine od interesa za Republiku Hrvatsku.

Svrha poziva

  • Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zaštite od štetnog djelovanja voda za provedene hitne mjere sanacije, usluge utvrđivanja stanja, uspostavljanje druge linije obrane od poplava postavljanjem box barijera, izgradnju pristupnih puteva, izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i sama sanacija regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina oštećenih u potresu 28. i 29. prosinca 2020, na području Sisačko-moslavačke županije.

Prihvatljivi prijavitelj

  • Hrvatske vode

Prihvatljive aktivnosti

  • Grupa 1.: Hitne intervencije na objektima obrane od poplava i aktivna obrana od poplava na potresom pogođenom području
  • Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  • Grupa 3: Izvedba radova/usluga
  • Grupa 4. Upravljanje projektom i administracija

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.05.2022

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice