Poziv Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“

24

August

Zatvoreno

Vrsta poziva:  Izravna dodjela (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave:  18.03.2020.
Datum početka zaprimanja prijava:  16.03.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava:  30.09.2020.
Fond:  Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
Nadležno tijelo:  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Alokacija:  2.500.000,00 HRK

Opći cilj

 • Pridonijeti socijalnoj regeneraciji i smanjenju siromaštva grada Petrinje stvaranjem poticajnog okruženja razvojem novih usluga i jačanjem kompetencija nezaposlenih osoba i mladih s ciljem njihovog zapošljavanja.

Specifični cilj

 • Ojačati ljudske i operativne kapacitete poduzetničko potporne institucije s ciljem informiranja i pružanja podrške smanjenju nezaposlenosti, razvoju poduzetništva i razvoja lokalne zajednice u gradu Petrinji

Prihvatljivi prijavitelj

 • Prihvatljivi prijavitelj u sklopu predmetnog Poziva je Petrinjska razvojna agencija PETRA, javna ustanova koja ima isključivu nadležnost u području socijalne regeneracije i smanjenja siromaštva stvaranjem poticajnog okruženja razvojem novih usluga i jačanjem kompetencija nezaposlenih osoba i mladih s ciljem njihovog zapošljavanja te koja provodi operaciju u skladu s identificiranim ciljnim skupinama definiranim u okviru specifičnog cilja 9.i.2. „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, te ga je stoga moguće identificirati kao samo jednog unaprijed određenog prijavitelja.

Prihvatljive aktivnosti

 • Upravljanje projektom i administracija
 • Osiguravanje preduvjeta za pružanje usluga nezaposlenima i mladima jačanjem kapaciteta PETRA-e
 • Akademija za razvoj vještina i osnaživanje mladih nezaposlenih osoba
 • Promidžba i vidljivost

Krajnji rok prijave

 • 30. rujna 2020. godine.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
  2.500.000,00Hrk

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice