Poziv Općini Darda za dostavu prijedloga operacije „Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda“

24

August

Zatvoreno

Vrsta poziva:  Izravna dodjela (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave:  29.04.2020.
Datum početka zaprimanja prijava:  29.04.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava:   30.09.2020.
Fond: Europski socijalni fond
Program:  Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
Nadležno tijelo:  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Alokacija:  3.400.000,00 HRK

Opći cilj

  • Poboljšanje socijalne uključenosti pripadnika nacionalnih manjina s područja Darde.

Specifični cilj

  • Podizanje razine roditeljskih i socijalnih kompetencija te konkurentnosti na Tržištu rada pripadnika nacionalnih manjina s područja Općine Darda.

Prihvatljivi prijavitelj

  • Prihvatljivi prijavitelj u sklopu predmetnog Poziva je Općina Darda, jedinica lokalne samouprave koja ima isključivu nadležnost nad radom Kulturnog centra za Rome i provodi operaciju u skladu s identificiranim ciljnim skupinama definiranim u okviru specifičnog cilja 9.i.2. „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integrirani projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja“

Prihvatljive aktivnosti

  • Podizanje razine konkurentnosti na tržištu rada
  • Podizanje razine roditeljskih i socijalnih kompetencija
  • Provođenje programa „Škola za sve“

Krajnji rok prijave

  • 30. rujna 2020. godine

Iznosi sredstava

  • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
    3.400.000,00Hrk

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice