Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava – Nikola Tesla poduzetnički centar (NTPC)

13

November

Zatvoreno

Vrsta poziva: Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava
Država: Hrvatska
Datum objave: 12.11.2020 17:05:31
Datum početka zaprimanja prijava: 13.11.2020 00:00:00
Datum završetka zaprimanja prijava: 14.12.2020 23:59:59
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Alokacija: 23.176.823,55 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Cilj poziva je razvoj poduzetničke infrastrukture i pratećih usluga za potrebe pružanja stručne i savjetodavne podrške mikro, malim i srednjim poduzećima, poduzetnicima početnicima (start-up-ovi) te fizičkim osobama s poduzetničkim ambicijama, posebno kako bi se poticao razvoj poduzetništva iz područja STEM industrije na području Karlovačke županije.

 • Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Karlovačka županija, OIB: 65050537368.
 • Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:
 • Grad Karlovac, OIB: 25654647153
 • Poduzetnička zona Korana d.o.o., OIB: 34808357805

Svrha poziva je u stvaranju pozitivne poduzetničke klime u vidu povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poticanja samozapošljavanja, pružanja pomoći u stvaranju novih MSP-ova te povećanja broja novih radnih mjesta u Karlovačkoj županiji.

 • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru ovog Poziva iznosi 23.176.823,55 HRK.
 • Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem postupka izravne dodjele.
 • Napomena: Ovaj postupak dodjele provodi se kroz pregovaranje s prijaviteljem što po potrebi uključuje i unošenje ispravaka u prijavni obrazac i popratnu dokumentaciju u cilju postizanja potpune usklađenosti sa pravilima Poziva.
 • Najviši mogući udio bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
 • Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva kao niti maksimalnu stopu sufinanciranja ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.
 • Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja/partnera u sklopu ovog Poziva je obvezno.
 • Prijavitelj/partner se obvezuje osigurati: sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva, te sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.
 • U ovom Pozivu Korisniku se osigurava isplata predujma u iznosu do 30% ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava te će se isti isplatiti u skladu s odredbama Ugovora.

Iznosi sredstava

 • 23.176.823,55 HRK
  Hrk

14.12.2020 23:59:59

14.12.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice