Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

16

May

Objavljeno

Vrsta poziva: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država:  Hrvatska
Datum početka zaprimanja prijava:  25.05.2022.
Datum završetka zaprimanja prijava:  31.08.2022.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020
Područje: Socijalna uključenost
Nadležno tijelo:  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Prihvatljivi prijavitelji:  Neprofitne organizacije, Jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave
Alokacija: 200.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

 • Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama. Pozivom će se financirati provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci, a u okviru kojih će se zapošljavati žene na najviše 6 mjeseci. Predviđena je alokacija od 200 mil. HRK kojom će se financirati zapošljavanje oko 4.000 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige za oko 24.000 krajnjih korisnika.
 • Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

SVRHA POZIVA

 • Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.
 • Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Neprofitne organizacije

PRIHVATLJIVI PARTNERI

 • Obvezni partneri na projektu su područni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.
 • Ostali partneri na projektu mogu biti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitna organizacija, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO PROJEKTNOM PRIJEDLOGU

 • najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 HRK.

SUFINANCIRANJE PROJEKTA

 • Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

KRAJNJI ROK PRIJAVE

31.08.2022

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice