Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za “Ulaganje C.1.5. R1-I1- Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće”

15

April

Objavljeno

Vrsta poziva:  Otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva
Država:  Hrvatska
Datum objave:  14. travnja 2022.
Datum početka zaprimanja prijava:  30. travnja 2022. godine
Datum završetka zaprimanja prijava:  do iskorištenja raspoloživih sredstava, najkasnije do 31. ožujka 2023.
Izvor: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
Potkomponenta: C.1.5. Unaprjeđenje korištenja prirodnih resursa i jačanje lanca opskrbe hranom
Reformska mjera: C.1.5. R1 Uspostava mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno tržišnog lanca u sektoru voća i povrća
Nadležno tijelo:  Ministarstvo poljoprivrede
Alokacija:  610.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

 • U okviru Poziva financirat će se provedba projekata ulaganja u izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće, a razdoblje prihvatljivosti izdataka traje od 1. veljače 2020. do 31. ožujka 2026. Svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 1. veljače 2020. do 30. lipnja 2026.
 • Projektni prijedlozi se podnose putem sustava eNPOO od strane ovlaštene osobe.

SVRHA NATJEČAJA

 • Svrha Natječaja je poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjo0m i opremanjem logističko- distributivne infrastrukture za proizvode navedenog sektora.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • A) Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva gdje je LDC projekt kao lokalna infrastruktura su:
 • jedinica/e područne (regionalne) samouprave
 • trgovačko društvo osnovano od strane i u 100%-tnom vlasništvu JRS u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a
 • B) Prihvatljivi prijavitelje u smislu ovog Poziva gdje je LDC projekt proizvođačke organizacije i partneri su:
 • proizvođačka organizacija kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću ili zadruga (u slučaju proizvođačke organizacije kao samostalnog investitora koji može osigurati financiranje projekta)
 • u slučajevima: proizvođačka organizacija i JRS i/ili jedinice lokalne samouprave, kao investitori u zajedničkom projektu; proizvođačka organizacija i drugi poduzetnik, kao investitori u zajedničkom projektu; proizvođačka organizacija i JRS i/ili JLS i drugi poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu- prihvatljivi prijavitelj je trgovačko društvo u okviru kojeg će se provoditi projekt, osnovano od strane svih partnera u projektu, uz određene uvjete

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

 • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava je 610.000.000,00 HRK

VISINA POTPORE

 • Za LDC projekte lokalne infrastrukture najviši udio bespovratnih sredstava iznosi 70%, najviši mogući iznos iznosi 10.000.000,00 EUR za pojedini odobreni projekt, dok ukupni troškovi projekta ne smiju prelaziti 20.000.000,00 EUR.
 • Za LDC projekte proizvođačkih organizacija i partnera najviši udio bespovratnih sredstava iznosi do 70% po projektu, a najviši mogući iznos je 15.000.000,00 EUR za pojedini odobreni projekt.

KRAJNJI ROK PRIJAVE

 • do iskorištenja raspoloživih sredstava, najkasnije do 31. ožujka 2023.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice