Preloader Close
Otvoren

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Smanjenje rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama”

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I3.01

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17.12.21, 07:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.23, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Svrha poziva

  • Cilj poziva je smanjenje negativnih posljedica klimatskih promjena podizanjem funkcionalnost sustava zaštite od poplava. Isto tako potrebno je osigurati poboljšanje stanja površinskih i podzemnih voda odnosno uspostaviti najmanje dobro ekološko stanje voda, revitalizirati vodotoke i uspostaviti prirodnu funkciju rijeka prije svega na područjima NATURA 2000 (ekološke mreže) kako bi se potencirali sinergijski efekti zaštite prirode i voda.
  • Kroz provedbu ovog programa do 2026. 20.000 stanovnika će imati korist od mjera zaštite od štetnog djelovanja voda čime će se smanjiti rizik od poplava za stanovništvo, dok će se mjerama u okviru revitalizacije slatkovodnih sustava revitalizirati vodotoci u dužini od 27 km, odnosno povezati napušteni rukavci i kreirati sekundarna močvarna staništa rijeka (vodno područje rijeke Dunav, podsliv rijeka Drave i Dunava), ukloniti invazivne vrste (jadransko vodno područje - ušće rijeke Neretve), revitalizirati staništa stajačica uspostavom povoljnog režima voda, te čišćenja nataloženog sedimenta.

Predmet poziva

  • Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz NPOO za provedbu investicijskih projekata smanjenja rizika od katastrofa kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske

Financijska alokacija

  • Ukupna bespovratna sredstva: 157.710.806,43 €
  • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 157.710.806,43 €

Prihvatljivi prijavitelji

  • Ustanove

Rok za prijavu

31.12.2023