Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

15

October

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoren poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 15.10.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 15.10.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 25.01.2021.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020.“
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Alokacija: 266.000.000,00 HRK

PREDMET POZIVA:

 • Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

CILJ POZIVA:

 • Cilj poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Aktivnosti energetske obnove
 • Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
 • Podaktivnost 2: energetska obnova zgrade
 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti

NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Aktivnosti neprihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su aktivnosti koje nisu neposredno povezane s navedenim prihvatljivim aktivnostima u točki 2.7 u Uputama za Prijavitelje. Također, sve aktivnosti koje ne pridonose ostvarivanju IP 4b i SC 4b1 nisu prihvatljive za financiranje.
 • Neki od primjera neprihvatljivih projektnih aktivnosti su:
 • Izgradnja novih proizvodnih pogona:
 • izgradnja novih građevina u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta,
 • dodavanje proizvodnih linija uz postojeće,
 • proizvodnja novih proizvoda.
 • postavljanje dizalica topline zrak-zrak,
 • priključivanje OIE elektrane na elektroenergetsku mrežu

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti

PRIHVATLJIVI PARTNERI:

 • Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Iznosi sredstava

 • UKUPA IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  266.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  200.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  20.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

25.01.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice