Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru“

7

October

Objavljeno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 06.10.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 6. listopada 2021. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 30. studenog 2021. godine
Fond: Fond solidarnosti Europske unije
Program: Program dodjele državnih potpora za Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije električne energije ili plina te pravne osobe koje  imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije.
Alokacija: 18.922.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru – Sanacija šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine na energetskoj infrastrukturi i energetskim postrojenjima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“.

Svrha poziva

  • Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja energetske infrastrukture, energetskih postrojenja i energetskog sustava u cjelini oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te dovođenje istih na razinu prije potresa na tehnički prihvatljiv i gospodarski opravdan način.

Prihvatljivi prijavitelji

  • Pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije električne energije, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano u Uputama za prijavitelje;
  • Pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije plina, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano u Uputama za prijavitelje;
  • Pravne osobe koje imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na području pogođenom potresom, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano u Uputama za prijavitelje.

Prioritetna područja

  • Energetika

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore

  • 18.922.000,00 kn

Visina potpore

  • Intenzitet bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.11.2021.

06.10.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV, JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice