Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

3

March

Objavljeno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 17.2.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 17.2.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.12.2021.
Fond: Fond solidarnosti Europske unije
Program: Ostalo
Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Alokacija: 823.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

 • Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha poziva

 • Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa. Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20);
 • Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status.

Prihvatljive aktivnosti

 • Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
 • Hitne mjere sanacije
 • Priprema projektno-tehničke dokumentacije
 • Izvedba radova
 • Nabava opreme koja je stradala u potresu

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  823.000.000,00 kunaHrk

Krajnji rok prijave: 31.12.2021.

31.12.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice