Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

27

January

Objavljeno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 26.1.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 26.1.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.5.2022.
Fond: Fond solidarnosti Europske unije
Program: Ostalo
Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture
Alokacija: 800.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Predmet poziva

 • Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Cilj poziva

 • Potres je prouzročio velike štete na povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, pojedinačnim kulturnim dobrima i preventivno zaštićenim dobrima, zgradama javne namjene te njihovim inventarima i zbirkama, sakralnim građevinama i njihovim inventarima na cjelokupnom gradskom području i gore navedenim županijama.
 • Kulturnu baštinu čine zgrade većinom starije od 70 godina, građene prema propisima koji su vrijedili u vrijeme njihove izgradnje i koji ne zadovoljavaju suvremene standarde gradnje. Konstruktivno stanje im je dodatno narušeno potresom čime je dovedeno u pitanje njihovo sigurno korištenje. Većina navedenih zgrada koje imaju određeni status zaštite kao kulturno dobro, zidane su konstrukcije i prema usvojenim europskim standardima imaju minimalnu razinu potresne otpornosti, čak i ako su obnovljene ili poboljšane u novije vrijeme, što znači da i dalje nisu pouzdane kod potresa većih i razornijih magnituda.
 • Najteže su stradale zgrade javne namjene, osobito sakralne i kulturne građevine koje karakteriziraju prostori velikih raspona i neujednačenost horizontalne i vertikalne dispozicije prostora te krutosti konstrukcije i materijala. Osim zgrada, u potresu su nastale značajne štete na muzejskim i galerijskim zbirkama, te sakralnim inventarima.
 • Kulturna baština zahtijeva individualan i cjelovit pristup. Cjelovita obnova podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnih dobara, sanaciju šteta od potresa, ojačanja konstrukcije i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja. Stoga je u proces cjelovite obnove kulturne baštine nužno od početka uključiti sve potrebne struke u skladu s njihovim ovlastima i kompetencijama.
 • Mjere zaštite po ovom programu podrazumijevaju kratkoročne mjere, sanacije štete od potresa, sprječavanja nastajanja daljnjih šteta na kulturnom dobru, osiguranja zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra.
 • Predmet Poziva je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja i izrada dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja kulturne baštine kao mjere zaštite i očuvanja.
 • U smislu ovoga Poziva pod pojmom kulturna baština podrazumijeva se nepokretna i pokretna baština javne namjene upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, te nepokretna baština unutar granica zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, oštećena u potresu.

Iznosi sredstava

 • Ukupna raspoloživa sredstva
  800.000.000,00 knHrk

Krajnji rok prijave: 30.5.2022.

30.05.2022

Početak prijave: 26.1.2021.

26.01.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice