Poziv Kreativne Europe za Potporu europskih projekata suradnje

23

October

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Otvoreni natječaj
Tema/sektor: Međunarodna suradnja; Kultura
Prihvatljivi prijavitelji: Pravne osobe koje djeluju u kulturnom i kreativnom sektoru (definirano prema regulaciji Europskog parlamenta 1295/2013, čl.2).
Program: Kreativna Europa

 

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

  • Osnažiti kapacitete Europskih sektora kulture i kreativnosti za međunarodnu suradnju i djelovanje. Pridonijeti razvoju publike uključivanjem u nove i inovativne načine rada s publikom. Poboljšati pristup kulturnim i kreativnim radovima diljem Europe i šire i to s naglaskom na populaciju djece, mladih, osobe s invaliditetom i ostale manje zastupljene skupine ljudi.

MANJI PROJEKTI SURADNJE:

  • potpora u iznosu od 200.000,00 eura odnosno najviše 60% ukupne vrijednosti projekta
  • najmanje tri organizacije iz tri različite zemlje članice programa (jedna u svojstvu vodećeg partnera i najmanje dvije organizacije u svojstvu suorganizatora)
  • pojedini projekt može trajati najviše 48 mjeseci.

VEĆI PROJEKTI SURADNJE:

  • potpora u iznosu od 2.000.000,00 eura odnosno najviše 50% ukupne vrijednosti projekta
  • najmanje šest organizacije iz šest različitih država članica Programa
  • pojedini projekt može trajati najviše 48 mjeseci.

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

11.12.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice