Poziv Hrvatskoj komori dentalne medicine „Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020.–2022.“

4

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 19.06.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 19.06.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 15.08.2020.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva
Alokacija:  9.950.000,00 HRK

OPĆI CILJ POZIVA:

 • Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i doprinos održivosti zdravstvenog sustava kroz edukaciju zdravstvenih djelatnika u području dentalne medicine.

SPECIFIČNI CILJ POZIVA:

 • Unaprijediti znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u području dentalne medicine kroz pripremu i provedbu programa izobrazbe.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Hrvatska komora dentalne medicine provodi operaciju u skladu s identificiranim ciljnim skupinama definiranim u okviru Specifičnog cilja 9.iv.1 „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., te ju je moguće identificirati kao samo jednog unaprijed određenog prijavitelja, i to na temelju sljedećih zakona i/ili podzakonskih akata i/ili strateških dokumenata (strategije, smjernice, akcijski planovi i/ili ostali važeći strateški dokumenti, usvojeni od strane relevantnih tijela)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Upravljanje projektom i administracija Priprema i provedba teorijskih i praktičnih edukacijskih programa za zdravstvene djelatnike u području dentalne medicine
 • Osiguranje preduvjeta za provedbu edukacijskog programa za zdravstvene djelatnike u području dentalne medicine
 • Provedba edukacijskih programa za zdravstvene djelatnike u području dentalne medicine
 • Promidžba i vidljivost projekta
 • Geografska ograničenja (ako je primjenjivo)
 • Projektne aktivnosti provode se u Republici Hrvatskoj.
 • Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošenja projektnih prijedloga)

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  9.950.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

15.08.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice