Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

12

August

U najavi

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Status: u najavi
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – SPEK
Alokacija: 266.000.000,00 HRK
Prijavitelji: Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici

Raspoloživost sredstava

  • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 266.000.000,00 (dvjestošezdesetšestmilijuna) HRK.
  • Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
  • najniži iznos 200.000,00 (dvjestotisućakuna) kuna
  • najviši iznos 20.000.000,00 (dvadesetmilijunakuna) kuna.

Sažetak

  • Cilj (svrha) Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
  • Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.), u daljnjem tekstu: zgrade. U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljive aktivnosti

  • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Energetska obnova (Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima, Energetska obnova zgrada)
  • Upravljanje projektom
  • Informiranje i vidljivost

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice