Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji

23

May

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 20.05.2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 23. svibnja 2022. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 21. lipnja 2022. godine

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Vrijednost natječaja: 115.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

  • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 20. svibnja 2022. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.08.2.1.16 „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“.
  • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Specifičnog cilja 9b1 provodi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

PREDMET POZIVA

  • Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje.

SVRHA (CILJ) POZIVA

  • Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje sa ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće

UKUPNA ALOKACIJA POZIVA

  • 115.000.000,00 HRK

VRIJEDNOST POTPORE PO PROJEKTNOM PRIJEDLOGU

  • Najniža vrijednost potpore po projektnom prijedlogu: 100.000,00 HRK
  • Najviša vrijednost potpore po projektnom prijedlogu: 1.400.000,00 HRK

KRAJNJI ROK PRIJAVE

21.06.2022

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice