Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

8

April

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 19.03.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 19.03.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 18.05.2021.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta
Alokacija: 27.655.000,00 kn

Opće informacije

 • U okviru ovog Poziva financirat će se socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektor turizma i ugostiteljstva te jačanje ljudskih kapaciteta u sektoru. Pozivom će se izravno odgovoriti na društvene potrebe osoba s invaliditetom kroz promociju i provedbu obrazovnih programa u sektoru turizma i ugostiteljstva. Korisnici u ovom pozivu bit će ustanove registrirane za obrazovanje odraslih i strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu. Provedbom ovog poziva ciljna skupina osoba s invaliditetom bit će lakše zapošljiva i konkurentnija na tržištu rada, a sektor će se dodatno ojačati kvalitetno osposobljenim ljudskim potencijalom u skladu s potrebama tržišta rada. Također, cilj je unaprijediti stručna i andragoška znanja predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom.

Svrha poziva

 • Opći cilj:
 • Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.
 • Specifični ciljevi:
 • Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;
 • Poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka u sektoru turizma i ugostiteljstva, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom
 • Promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom.

Ciljne skupine

 • Nezaposlene osobe s invaliditetom
 • Stručnjaci u sektoru turizma i ugostiteljstva: predavači i mentori koji će unaprijediti svoja stručna i andragoška znanja za rad s osobama s invaliditetom u sklopu projekta

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  27.655.000,00 Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE

18.05.2021

18.05.2021.

19.03.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice