KK.08.1.2.04 Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine – Faza II

25

January

Zatvoreno

Kod poziva: KK.08.1.2.04
Vrsta poziva: Ograničeni poziv – Otvoren
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zdravlje
Datum objave: 24.1.2018.
Datum prijave: 25.1.2018.
Kraj prijave: 30.1.2019.
Iznos bespovratnih sredstava €: 18.699.187,00
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA I PREDMET POZIVA:

 • Svrha poziva je podizanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za posebno ranjive skupine. Predmet poziva je izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, obnova i nabava opreme za dvije bolnice specijalizirane za dvije ranjive skupine.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Klinika za dječje bolesti Zagreb
 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • priprema projektne i tehničke dokumentacije
 • građevinski radovi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, obnove i prilagodbe prostora te pripremni radovi na gradilištu kao što su rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada i sve vrste komunalnih priključaka
 • stručni nadzor radova
 • nabava specijalizirane medicinske i tehničke opreme za bolnicu za pojedinu ranjivu skupinu
 • nabava ostale opreme (kao što je informatička oprema i namještaj, tehnička oprema za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika…)
 • edukacija za pružatelje bolničke skrbi u bolnicama koje su prihvatljivi prijavitelji vezane uz upotrebu spomenute specijalizirane opreme pod točkom 4 i edukacije vezane za provođenje horizontalnih aktivnosti
 • priprema i provedba javne nabave
 • upravljanje projektom
 • neovisna financijska revizija projekta koju nabavlja korisnik (obvezna za projekte čija ukupna tražena bespovratna sredstva iznose 1.500.000,00 HRK i više)
 • promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja
 • navedeno ne predstavlja iscrpnu listu aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje/realizaciju projekta
 • horizontalne aktivnosti.

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  138.000.000,00Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  10.000.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS ZA ZAGREB:
  55.000.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS ZA VARAŽDINSKE TOPLICE:
  83.000.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

30.01.2019

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice