Otvoren natječaj za podmjeru 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

29

April

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 28.04.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 28.05.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 28.07.2020.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Ruralni razvoj Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede
Alokacija: 120.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET NATJEČAJA:

 • Dodjela potpore male vrijednosti temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«.

SVRHA NATJEČAJA:

 • Razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Građenje/rekonstrukcija objekta
 • Opremanje objekta
 • Kupnja novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme.
 • Kupnja živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekata do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekata (bez općih troškova), uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna.
 • troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna.
 • troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • rabljena poljoprivredna mehanizacija, strojevi, oprema, gospodarska vozila i plovila
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • kupovina vozila za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu.
 • troškovi vlastitog rada
 • operativni troškovi
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
 • plaćanje gotovim novcem

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
  120.000.000,00Hrk
 • MINIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
  26.425,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRTNIH SREDSTAVA
  1.510.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

28.07.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice