OSNAŽIVANJE DOPRINOSA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVI RAZVOJ ZA UNAPRJEĐENJE EKONOMSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE

4

June

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zaštita prirode i okoliša, mladi, obrazovanje, civilno društvo, socijalna uključenost
Datum otvaranja natječaja: 4.6.2018.
Rok za prijavu: 11.3.2019.
Iznosi sredstava €: 4.268.292
Prijavitelji: Udruge
Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, mala i srednja poduzeća, udruge, zadruge, fakulteti, osnovne škole, srednje škole, ustanove, socijalne zadruge

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Cilj Poziva:

 • Promicati doprinos organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokalne zajednice. Specifični ciljevi poziva su povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija djece i mladih u području održivog razvoja te osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Udruge.

Prihvatljive aktivnosti:

 • provedba programa izobrazbe za održivi razvoj namijenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola koji uključuju participativne i interaktivne metode: debate, rad u skupinama, rad u paru, korištenje multimedije, brainstorming, dramske metode, iskustvene vježbe i sl.
 • uključivanje djece i mladih u odgojno-obrazovne volonterske aktivnosti, odnosno volonterske aktivnosti od interesa za lokalnu zajednicu.
 • jačanje stručnih kapaciteta organizacija prijavitelja i partnera koje provode obrazovanje za održivi razvoj: izrada i provedba edukativnih radionica i seminara o održivom razvoju, organizacija studijskih posjeta primjerima dobre prakse u Hrvatskoj i inozemstvu.
 • razvoj i provedba programa radionica za roditelje, učenike i druge skupine.
 • izrada edukativnih materijala.
 • javne/stručne rasprave.
 • podizanje javne svijesti o važnosti ciljeva održivog razvoja.

Prihvatljivi partneri:

 • Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom (osnovna ili srednja škola). Ostali prihvatljivi partneri su udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17); zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (NN 36/95, 64/01); ustanove osnovane sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08); zadruge osnovane sukladno članku 66., stavku 1 Zakona o zadrugama (NN 34/11, 125/13, 76/14); trgovačka društva osnovana od strane neprofitnih organizacija osnovana sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15); jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  31.500.000,00Hrk
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava:
  od 140.000,00 do 500.000,00Hrk
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava:
  od 500.000,00 do 1.300.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

11.03.2019

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice