Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)

29

April

Objavljeno

Vrsta poziva: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država:  Hrvatska
Datum početka zaprimanja prijava:  25.04.2022.
Datum završetka zaprimanja prijava:  30.06.2022.
Fond:  Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
Područje: Socijalna uključenost
Nadležno tijelo:  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Prihvatljivi prijavitelji:  Jedinice lokalne samouprave i Jedinice regionalne (područne) samouprave
Alokacija: 30.000.000,00 kn

OPĆE INFORMACIJE

  • Dana 25. travnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo, objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)“, ukupne vrijednosti 30.000.000,00 kn koji će se sufinancirati u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

SVRHA POZIVA

  • Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)” usmjeren je ublažavanju najgorih oblika dječjeg siromaštva u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Poziv predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima subvencioniranja prehrane kojom će školski obrok biti dostupan većem broju djece.

CILJANE SKUPINE

  • Ciljane skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, polaznici su obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze na području s indeksom razvijenosti ispod 105%

OBAVEZNI PARTNERI

  • Obavezni partneri su javne osnovne škole koje se nalaze u jedinicama područne (regionalne) samouprave s indeksom razvijenosti ispod 105%, a neobavezni partneri su druga javna tijela koja su osnivači javnih osnovnih škola na području s indeksom razvijenosti ispod 105%.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

  • Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 200.000,00 kn, a najviši 1.000.000,00 kn.

KRAJNJI ROK PRIJAVE

30.06.2022

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice