OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA – ŠKOLSKA GODINA 2018. – 2019.

11

July

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga – Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Početak prijava: 10.7.2018.
Kraj prijava: 30.3.2019.
Fond: Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
Operativni program: Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020
Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Alokacija: 3.648.648,65 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave osnivači javnih odgojnoobrazovnih ustanova (osnovnih škola), prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Materijalna deprivacija tipa 1 (MD1) – Nedostatak hrane – podjela obroka ciljnoj skupini po utvrđenoj cijeni jednog školskog obroka po učeniku u iznosu od 5,47 kn.
 • trošak kupnje hrane/trošak školskog obroka
 • administrativni troškovi i troškovi prijevoza i skladištenja

STOPA SUFINANCIRANJA:

 • 100% prihvatljivih troškova.

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  27.000.000,00 Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  200.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.500.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.03.2019

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice