Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.

15

June

Objavljeno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država:  Hrvatska
Datum početka zaprimanja prijava:  13.06.2022.
Datum završetka zaprimanja prijava:  04.07.2022.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020
Područje: Obrazovanje
Nadležno tijelo:  Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Prihvatljivi prijavitelji:  Jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave
Alokacija: 150.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

  • U okviru Poziva financirat će se osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

OPĆI CILJ

  • Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

SPECIFIČNI CILJ

  • Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

CILJNA SKUPINA

  • Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika odnosno imaju teškoće sukladno čl. 2. i 4. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br. 102/18, 59/19 i 22/20).

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice područne (regionalne) samouprave

PRIHVATLJIVI PARTNERI

  • Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s redovitim/posebnim osnovnoškolskim/srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projektu.
  • Uz gore navedeno, partneri na projektu mogu biti i drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prijavitelja te regionalne i lokalne razvojne agencije i regionalni koordinatori.

UKUPAN IZNOS POZIVA

  • 150.000.000,00 hrk

SUFINANCIRANJE PROJEKATA

  • Sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/2017).

KRAJNJI ROK PRIJAVE

04.07.2022

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice