Preloader Close
Otvoren

Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija

Kod poziva: NPOO.C5.1.R3-I1.01

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Ograničeni poziv

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 26.09.22, 16:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.03.23, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Svrha poziva

  • Provedbom će se osigurati otpornost zdravstvenog sustava na promjene okruženja te bolja pristupačnost i učinkovitost u odnosu na izazove s kojima se zdravstveni sustav svakodnevno suočava, kao i osigurati ravnomjernu distribuciju medicinskog osoblja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Predmet poziva

  • Investicija „Centralno financiranje specijalizacija“ će omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite, te na području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, kao i dostupnost zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima.

Financijska alokacija

  • Ukupna bespovratna sredstva: 67.692.181,30 €
  • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 106.178,25 €
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 13.378.459,09 €

Prihvatljivi prijavitelji

  • Ustanove

Rok za prijavu

31.03.2023