Objavljen poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“

28

January

Objavljeno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 28.1.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 28.1.2021.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.5.2022.
Fond: Fond solidarnosti Europske unije
Program: Ostalo
Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva
Alokacija: 1.071.600.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Predmet poziva

 • Obnova infrastrukture u području zdravstva oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Cilj Poziva

 • Svrha Poziva je nadoknada sredstava projektima u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za
 • provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja
 • podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinskozagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Važno:

 • U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti operacijama koje podrazumijevaju refundaciju
 • troškova koji su nastali prije potpisivanja Ugovore po ovom Pozivu, a nastali su od 22. ožujka
 • 2020. i direktno su povezani sa svrhom provedbe operacije, aktivnosti pripreme projektnotehničke dokumentacije za dovođenje zgrada u prijašnje stanje ili cjelovitu obnovu zgrada
 • oštećenih u potresu, i izvedba radova za dovođenje zgrada u prijašnje stanje ili cjelovitu
 • obnovu zgrada oštećenih u potresu.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
 • 1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
 • 2. Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
 • 3. Grupa 3.: Izvedba radova i opremanje

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava
  1.071.600.000,00 HRKHrk

Krajnji rok za prijavu: 31.12.2021.

31.12.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice