Objava otvorenog poziva na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“

2

May

Objavljeno

Vrsta poziva: otvoreni poziv na dostavu bespovratnih sredstava
Država:  Hrvatska
Datum početka zaprimanja prijava:  03.05.2022.
Datum završetka zaprimanja prijava:  04.07.2022. do 23:59 sati
Fond: Mehanizam za oporavak i otpornost
Program: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave i/ili Jedinice regionalne (područne) samouprave
Vrijednost natječaja: 1.220.000.000,00

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje otvoreni Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“. (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1).

PREDMET I SVRHA POZIVA

  • Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova
  • Svrha (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

SAŽETAK POZIVA

  • Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja kapaciteta za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama kako bi se povećao obuhvat djece koja sudjeluju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u dobi od tri godine do polaska u školu sa 76,3% na 90%. U sklopu ovog Poziva financirat će se izgradnja, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje predškolskih ustanova u svrhu omogućavanja dostupnosti kvalitetnog odgoja i obrazovanja svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira na socioekonomski status.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao mogući osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).
  • Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili osnovnom školom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska.

UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA

  • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 1.220.000.000,00 kuna osiguranih u Državnome proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO-a.

KRAJNJI ROK PRIJAVE

04.07.2022

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice