Natječaj za tip operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“

13

October

Objavljeno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 12.10.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 3. prosinca 2021. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 17. siječnja 2022. godine
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede
Prihvatljivi prijavitelji: Mali, srednji i veliki poduzetnici, fizičke osobe, gospodarski subjekti
Alokacija: 112.500.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

  • Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 3. prosinca 2021. godine od 12:00 sati do 17. siječnja 2022. godine do 12:00 sati.

Svrha poziva

  • Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji

  • Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu ili još nisu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Prioritetna područja

  • Poduzetništvo
  • Poljoprivreda
  • Ruralni razvoj

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore

  • 152.563.412,00 kn

Visina potpore

  • Visina javne potpore po korisniku iznosi 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

17.1.2022.

03.12.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV, JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice