Natječaj za tip operacije 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

2

November

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 30. 10. 2020
Datum početka zaprimanja prijava: 06. 11. 2020
Datum završetka zaprimanja prijava: 29. 01. 2021
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 20.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA NATJEČAJA:

 • Dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama (u daljnjem tekstu: elementarna nepogoda) i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

CILJ POZIVA:

 • Obnova poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i spriječiti propadanje poljoprivrednih gospodarstava.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • sanacija poljoprivrednog zemljišta
 • građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme
 • nabava domaćih životinja
 • nabava i sadnja višegodišnjih nasada i višegodišnjeg bilja
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta
 • opći troškovi
 • označavanje ulaganja sufinanciranih iz eu proračuna sukladno prilogu viii ali ne više od 100 eura

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • porez na dodanu vrijednost u slučaju da je korisnik porezni
 • obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • svi troškovi održavanja i amortizacije
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • troškovi vlastitog rada
 • operativni troškovi
 • kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja
 • troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim općih troškova u slučaju iz podtočke 2.2.1., stavak a)
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
 • plaćanje gotovim novcem
 • troškovi kupnje objekata
 • potpora za gubitak prihoda koji je posljedica elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja
 • troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa i nisu definirani Prilogom 3 ovog Natječaja,
 • troškovi koji nakon administrativne kontrole ne udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim ovim Natječajem i Pravilnikom.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  20.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

29.01.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice