Natječaj za tip operacije 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

10

January

Objavljeno

Vrsta poziva:  Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država:  Hrvatska
Datum objave:  28. prosinca 2021. godine
Datum početka zaprimanja prijava:  28. siječnja 2022.. godine od 12:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava:  28. ožujka 2022. godine do 12:00 sati
Fond:  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo:  Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu I ruralnom razvoju
Prihvatljivi prijavitelji:  Fizičke i pravne osobe
Alokacija:  100.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

  • Trinaesti Natječaj za provedbu mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ tipa operacije 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.
  • Cilj mjere je obnovom poljoprivrednog potencijala narušenog potresima osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i izvor prihoda stanovništvu ruralnih prostora kako bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih gospodarstava i iseljavanje iz ruralnih područja.

SVRHA NATJEČAJA

  • Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

PRIORITETNA PODRUČJA

  • Poljoprivreda
  • Proizvodnja
  • Obnova

UKUPNA RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA

  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 100.000.000,00 kuna

VISINA POTPORE

  • intenzitet javne potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

KRAJNJI ROK PRIJAVE

28.03.2022.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice