Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

29

June

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 25.06.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 27.07.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.10.2020.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 50.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET NATJEČAJA:

 • dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

SVRHA NATJEČAJA:

 • dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Prihvatljivi troškovi i uvjeti prihvatljivosti troškova te posljedice neispunjavanja istih propisani su Prilogom 1 i 3 ovoga Natječaja.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu.
 • troškovi vlastitog rada
 • operativni troškovi
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
 • plaćanje gotovim novcem

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  50.000.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  3.024,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.134.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.10.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice