Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

8

June

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 05.06.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 01.07.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.10.2020.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 60.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET NATJEČAJA:

 • Dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ - provedbu tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

SVRHA NATJEČAJA:

 • Dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Pripremni radovi
 • Radovi na donjem ustroju
 • Radovi na poboljšanju (stabilizaciji) tla
 • Radovi na površinskoj i podzemnoj odvodnji
 • Betonski i armirano betonski radovi
 • Kamenarski radovi
 • Radovi na gornjem ustroju
 • Asfalterski radovi
 • Radovi sanacije tla i klizišta
 • Radovi korekcije i uređenja manjih vodotoka
 • Radovi izvedbe manjih mostova
 • Radovi izvedbe objekata na trasi šumske ceste
 • Radovi postavljanja prometne signalizacije, znakova i opreme
 • Završni radovi
 • Ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
 • Troškovi pripreme dokumentacije za natječaj
 • Troškovi pripreme elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica
 • Troškovi pripreme glavnog projekta za izgradnju i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica
 • Troškovi stručnog nadzora izgradnje i/ili rekonstrukcije šumskih prometnica
 • Troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata
 • Troškovi pripreme studije utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000)
 • Usluge inženjera i konzultanata

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu.
 • troškovi vlastitog rada
 • operativni troškovi
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili
 • plaćanje gotovim novcem

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  60.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  76.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  7.600.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.10.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice