Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

21

June

Objavljeno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstava)
Država: Hrvatska
Datum objave: 15.06.2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 20. srpnja 2022. godine od 12:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava: 06. listopada 2022. godine do 12:00 sati

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Vrijednost natječaja: 60.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

  • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 15. lipnja 2022. godine peti Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

SVRHA POZIVA

  • Dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

  • Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/2020), udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave.

UKUPAN IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

  • 60.000.000,00 KN

VISINA JAVNE POTPORE

  • Visina potpore po projektu iznosi od 10.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

INTENZITET JAVNE POTPORE

  • 100% (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

KRAJNJI ROK PRIJAVE

06.10.2022

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice