Preloader Close
U najavi

Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Datum početka zaprimanja prijava: 6.2.2023.godine

Datum završetka zaprimanja prijava: 4.5.2023.godine

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Vrijednost natječaja: 70.000.000,00 HRK (9.290.596,59 EUR)

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA NATJEČAJA

  • Otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući početnike ili
  • b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla.

Visina javne potpore

  • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
  • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  • do 1.000.000 EUR
  • do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore

  • Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

Rok za prijavu

04.05.2023