Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

10

January

Objavljeno

Vrsta poziva:  Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država:  Hrvatska
Datum objave:  29. prosinca 2021. godine
Datum početka zaprimanja prijava:  01. veljače 2022. godine od 12:00 sati
Datum završetka zaprimanja prijava:  30. ožujka 2022. godine do 12:00 sati
Fond:  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo:  Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu I ruralnom razvoju
Prihvatljivi prijavitelji:  Fizičke i pravne osobe, proizvođačke organizacije
Alokacija:  70.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

OPĆE INFORMACIJE

 • Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju.

SVRHA NATJEČAJA

 • Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u ili
 • proizvođačke organizacije priznate u sektoru žitarica ili krmnog bilja ili živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća ili lana i konoplje ili voća i povrća ili vina, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija i upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u, isključujući fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo uvozom i/ili distribucijom sjemena i/ili sadnog materijala i/ili prodajom u originalnom pakiranju

PRIORITETNA PODRUČJA

 • Poljoprivreda
 • Proizvodnja
 • Konkurentnost

UKUPNA RASPOLOŽIVA FINANCIJSKA SREDSTVA

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 70.000.000,00 HRK od čega:
 • – 50.000.000,00 HRK za korisnike koji popunjavaju i podnose zahtjev za potporu u sektoru sjemenske proizvodnje
 • – 20.000.000,00 HRK za korisnike koji popunjavaju i podnose zahtjev za potporu u sektoru rasadničarske proizvodnje

VISINA POTPORE

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi: a) do 500.000 EUR b) do 100.000 EUR (prema uvjetima propisanima Natječajem)
 • Intenzitet javne potpore: Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)
 • Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima: a.) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik b.) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima ili c.) ulaganje se provodi kao zajednički projekt.
 • Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta

KRAJNJI ROK PRIJAVE

30.03.2022.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice