Natječaj za tip operacije 1.1.2 „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“

25

October

Objavljeno

Vrsta poziva: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 22.10.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 15. studenog  2021. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 15. veljače 2022. godine
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede
Prihvatljivi prijavitelji: Korisnici su pravne osobe registrirane za djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe
Alokacija: 7.500.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

  • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 22. listopada 2021. Natječaj za provedbu podmjere 1.1. „Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina“, provedba tipa operacije 1.1.2 „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike ”.
  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 7.500.000,00 kuna.
  • Datum početka zaprimanja zahtjeva za potporu je 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati, a krajnji rok je 15. veljače 2022. godine do 12:00 sati.

Svrha poziva

  • Svrha Natječaja je osigurati specifično osposobljavanje za poljoprivrednike nositelje, članove poljoprivrednih gospodarstava kao i za rukovoditelje i zaposlenike u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru. Navedeno će 5 doprinijeti povećanju korištenja novih metoda proizvodnje temeljenih na rezultatima istraživanja i razvoja, inovativnih praksi, konkurentnosti gospodarstava, udruživanja, kao i boljem razumijevanju zaštite i očuvanja okoliša i prirode.

Prihvatljivi prijavitelji

  • Korisnici su pravne osobe registrirane za djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe.

Prioritetna područja

  • Poljoprivreda
  • Ruralni razvoj

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore

  • 7.500.000,00 kuna

Visina potpore

  • Visina javne potpore iznosi do 200.000,00 EUR po korisniku.
  • Intenzitet javne potpore iznosi do 100 % (90 % EU i 10 % RH).

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

15.2.2022.

22.10.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV, JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice