Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja

7

January

Objavljeno

Vrsta poziva:  otvoreni natječaj
Država:  Hrvatska
Datum objave:  05. siječnja 2022.
Datum početka zaprimanja prijava:  05. siječnja 2022.

Datum završetka zaprimanja prijava:  05. veljače 2022.
Program:
  Nacionalni program športa 2019. – 2026.
Nadležno tijelo:  Ministarstvo turizma i sporta
Prihvatljivi prijavitelji: pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Alokacija:  14.816.697 kuna

Opće informacije

 • Sukladno ciljevima Nacionalnog programa športa 2019.-2026., Ministarstvo turizma i sporta svaku godinu u svom proračunu osigurava sredstva te objavljuje Natječaje za sufinanciranje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem te sufinanciranje natjecanja na lokalnoj i međunarodnoj razini stvarajući pri tome uvjete za postizanje vrhunskih rezultata hrvatskih sportaša.
 • Opći cilj Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.
 • Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će sportske programe po sljedećim programskim područjima: 1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem; 2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske; 3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.
 • Prijavitelj se može prijaviti samo na jedno programsko područje Natječaja i samo s jednim programom. Programi koji se sufinanciraju moraju se provoditi isključivo na području Republike Hrvatske, osim za programe koji se odnose na odlaske sportaša na međunarodna sportska natjecanja izvan Republike Hrvatske i organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske. Mogu se sufinancirati programi koji će se provoditi u razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Svrha natječaja

 • Temeljni cilj Natječaja je osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta - udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, te koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

Prioritetna područja

 • Razvoj lokalnog i amaterskog sporta
 • Organiziranje i sudjelovanje u sportskim natjecanjima
 • Organiziranje međunarodnih natjecanja

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore

 • Ukupna vrijednost Natječaja je 14.816.697 kuna

Visina potpore

 • do 80% vrijednosti prijavljenog programa
 • Za programska područja PP1 i PP2, najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna.
 • Za programsko područje PP3 najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 50.000,00 kuna, a najveći 200.000,00 kuna.
 • Financijskim potporama pomoći će se provedba do 160 programa.

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

05.02.2022.

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV, JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice