Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2022. godini

7

January

Objavljeno

Vrsta poziva:  otvoreni natječaj
Država: Hrvatska
Datum objave:  05. siječnja 2022.
Datum početka zaprimanja prijava: 05. siječnja 2022.

Datum završetka zaprimanja prijava:  05. veljače 2022.
Program:
  Nacionalni program športa 2019. – 2026.
Nadležno tijelo:  Ministarstvo turizma i sporta
Prihvatljivi prijavitelji: pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu

Alokacija:  2.856.873,00 kuna

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

 • Sukladno ciljevima Nacionalnog programa športa 2019.-2026., Ministarstvo turizma i sporta svaku godinu u svom proračunu osigurava sredstva te objavljuje Natječaje za sufinanciranje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem te sufinanciranje programa obuke neplivača te provođenjem programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u suradnji s Hrvatskim plivačkim savezom s ciljem učenja plivanja neplivača i motiviranošću polaznika za nastavak bavljenja plivačkim sportom te vodeći brigu u tome da se pod neplivačima smatraju i neplivači s invaliditetom.
 • Opći cilj Natječaja: financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja sporta omogućiti što većem broju korisnika naučiti plivati.
 • Posebni ciljevi Natječaja: povećanje broja korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača i naučili plivati; potaknuti korisnike na organizirano bavljenje plivanjem.
 • Prijavitelj se može prijaviti na Natječaj samo s jednim programom. Program obuke neplivača provodi se u skladu s programom koji je izrađen u suradnji s Hrvatskim plivačkim savezom u fondu od najmanje 20 sati te je sastavni dio natječajne dokumentacije.
 • Programi koji se sufinanciraju moraju se provoditi isključivo na području Republike Hrvatske te se provode u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Svrha natječaja

 • Cilj Natječaja za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta - udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu, te koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

Prioritetna područja

 • Sport
 • Program obuke neplivača

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore

 • Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske iznosu od 2.856.873,00 kune.

Visina potpore

 • do 80% vrijednosti prijavljenog programa
 • Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna.
 • Financijskim potporama pomoći će se provedba do 35 programa.

KRAJNJI ROK PRIJAVE

05.02.2022.

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV, JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice