Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

7

June

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga
Država: Hrvatska
Datum objave: 07.06.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sat
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.09.2021. do 12:00 sati
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 250.000.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

 • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 7. lipnja 2021. godine treći natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Svrha poziva

 • Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
 • Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
 • Javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
 • Dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

Prihvatljivi projekti

 • Sektor tržnica:
 • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica
 • Sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
 • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje društvenih domova/kulturnih centara
 • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sportskih građevina
 • Sektor dječjih vrtića
 • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjih vrtića
 • Sektor vatrogasnih domova:
 • građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore po Natječaju

 • 250.000.000,00 HRK od čega:
 • 50.000.000 HRK za sektor tržnica
 • 50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova
 • 100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
 • 50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića

Visina potpore

 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 • Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu iznosi 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  250.000.000,00 Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE

30.09.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice